Łebień

Elektrownia Wodna Łebień – Elektrownię Łebień I na Łupawie zaczęto budować w 1833 r., zaś Łebień II za wiele lat później, bo w 1990 r. W skład obiektu wchodzi jaz o 13 przęsłach, jaz upustowy, zapory.

EW Łebień I
Powierzchnia zlewni 580 km2
Średni przepływ 5,74 m3/s
Moc instalowana 50 kW
Przełyk instalowany 3,2 m3/s
Spad 2,3 m

EW Łebień II
Powierzchnia zlewni 580 km2
Średni przepływ 5,74 m3/s
Moc instalowana 45 kW
Przełyk instalowany 3 m3/s
Spad 2,3 m