Drzeżewo

Elektrownia Wodna Drzeżewo – Jedną z mniejszych elektrowni Pomorza jest Drzeżewo na Łupawie. W 1925 r. wybudowano w tamtym miejscu jaz, elektrownię i młyn wodny.

W 1945 r. młyn został obrabowany i spalony. Elektrownię przez wiele lat eksploatował Zespół Elektrowni Wodnych Straszyn pod Gdańskiem. W 1972 r. zmodernizowano jaz. Obiekt przejęty został przez Zakład Energetyczny Słupsk.

Elektrownia wyposażona jest w 1 turbozespół. Zespół obiektów elektrowni to zapora ziemno- betonowa długości 27 m, jaz upustowy długości 8 m, lewar stalowy samoczynny, kanały długości 20 m, umocnione żelbetem.

EW Drzeżewo
Powierzchnia zlewni 700 km2
Średni przepływ 6,70 m3/s
Moc instalowana 110 kW
Przełyk instalowany 5,0 m3/s
Spad 2,4 m