Kępice

Elektrownia Wodna Kępice – Dla potrzeb papierni i tartaku w 1890 r. w Kępicach wybudowano na Wieprzy siłownię wodną. W 1918 r. siłownia przekształcona została w elektrownię wodną, zasilającą zakład papierniczy.

Od 1945 r. elektrownia, po zdemontowaniu i wywiezieniu urządzeń, była nieczynna. W 1958 r. przejęły ją Zakłady Garbarskie w Kępicach i uruchomiły jako swoją elektrownię przemysłową.

W 1980 r. obiekty przekazano Zakładowi Energetycznemu w Słupsku. W 1996 r. zostały one poddane gruntownej modernizacji.

W skład obiektu wchodzi jaz o 6 przęsłach, długości 20 m, zbiornik o powierzchni 12,5 ha i pojemności użytkowej 120 tyś. m, kanał długości 225 m oraz umocnienia (beton i faszyna).

EW Kępice
Powierzchnia zlewni 820 km2
Średni przepływ 8,70 m3/s
Moc instalowana 504 kW
Przełyk instalowany 13,5 m3/s
Spad 4 m