Biesowice

Elektrownia Wodna Biesowice – zbudowana w 1905 r. na rzece Wieprzy już po dwóch latach została zniszczona przez wodę. Odbudowana w szybkim tempie podjęła pracę w 1908 r.

W 1945 r. urządzenia elektrowni zostały zdemontowane i wywiezione przez Armię Czerwoną. Odbudowana została w latach 1950 – 1954 jako Elektrownia Wodna Biesowice. Zainstalowano w niej trzy polskie turbiny z Radomska, które pracują do dziś. W skład obiektu wchodzi zapora ziemnobetonowa długości 120 m i kanały.

W 1985 r. w Biesowicach uruchomiono dodatkowy turbozespół wyprodukowany przez Gdański Zakład Remontowy Energetyki i zainstalowany w nie użytkowanym do tej pory budynku elektrowni Biesowice II.

EW Biesowice I
Powierzchnia zlewni 785 km2
Średni przepływ 8,3 m3/s
Moc instalowana 432 kW
Przełyk instalowany 12,3 m3/s
Spad 5,1 m

EW Biesowice II
Powierzchnia zlewni 785 km2
Średni przepływ 8,3 m3/s
Moc instalowana 41 kW
Przełyk instalowany 0,96 m3/s
Spad 5,1 m