Kępka

Elektrownia Wodna Kępka – Wybudowana i uruchomiona na rzece Wieprzy w 1911 r. została unieruchomiona w 1945 r., po zdemontowaniu maszyn przez wojska sowieckie.

Długo czekała na lepsze czasy. W 1995r. Zakład Energetyczny Słupsk przygotował projekt odbudowy. Prace podjęto w 1996r., a po następnych dwóch latach elektrownia została uruchomiona.

W skład obiektu wchodzi zapora ziemna długości 40 m, zbiornik o powierzchni 22 ha, kanały długości 80 m, umocnienia faszynowo-kamienne.

EW Kępka
Powierzchnia zlewni 750 km2
Średni przepływ 8,4 m3/s
Moc instalowana 520 kW
Przełyk instalowany 15 m3/s
Spad 4,6 m